Gidsen – Nieuwsbrief September 2018 Nr. 75

Beste lezer,
De nieuwe wandeling Tweedorpenleed is goed ontvangen en zal in het volgende seizoen herhaald  worden. Collega’s Niek Thoen en Jan Groenewegen hebben in bijgaande nieuwsbrief een beschrijving gegeven over de koeienrassen die in en om Zoetermeer de weilanden bevolken. Verder hebben we ook in september nog een vol programma dat eveneens in de nieuwsbrief vermeld staat.
Met vriendelijke groet,
Gilde stadsgidsen Zoetermeer
Frans van der Leeuw