Bestuur vrijwilligerscentrale

Schermafbeelding 2016-01-07 om 09.46.14
Gildevrijwilligers willen zich blijven ontwikkelen door het delen van hun kennis, kunde en ervaring en zetten zich daarmee belangeloos in voor de maatschappij. Gildevrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het sociale kapitaal in Zoetermeer door mensen in staat te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt en door hen bewust te maken van hun leefomgeving en lokale geschiedenis. De Vrijwilligerscentrale Zoetermeer ondersteunt de Zoetermeerse gilden:

  • Gilde SamenSpraak met het PraatHuis, coördinator:  tijdelijk waargenomen door Hennie van de Graaf
  • Gilde Stadsgidsen voor wandelingen, fiets, koets- en vaartochten in Zoetermeer, coördinator: Edward ten Hooven
  • Gilde Klussendienst voor kleine klusjes in en om het huis, coördinator:   Nel Jense
  • Gilde Stadstuiniers, coördinator: Bert Dekkers

De Vrijwilligerscentrale Zoetermeer fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, bindende en stimulerende rol voor de Zoetermeerse gilden en vrijwilligers.

Bestuur van de Vrijwilligerscentrale

De Vrijwilligerscentrale Zoetermeer kent als bestuur een maandelijks Gildenberaad, bestaande uit vertegenwoordigers van alle aangesloten gilden en de leden van het stichtingsbestuur. De voorbereiding van het Gildenberaad vindt plaats in het Agendaoverleg door de leden van het stichtingsbestuur, bestaande uit de volgende personen:

  1. voorzitter: Jan van de Graaf (Tijdelijk)
  2. secretaris: Wim van der Sleen (Tijdelijk)
  3. penningmeester: Wim van der Sleen.
  4. algemeen bestuurslid: Clemens Straathof.

Mailadres: bestuur@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl

ING Bank:  NL53INGB0006493410